„Na pomoc, Patycjo!”

tekst: Agnieszka Urbańska
Ilustracje: Marta Krzywicka
Wydawnictwo ADAMADA⋅ 2019

Na pomoc, Patycjo!