„Pamiętnik Czachy”

tekst: Katarzyna Ryrych
Ilustracje: Marta Krzywicka
Wydawnictwo Wilga ⋅ 2021